222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับคู่มือการให้บริการงานโรคไม่ติดต่อ(NCD)สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Hits: 572

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.