222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับการให้บริการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและสอบสวนโรค SRRT

Hits: 724

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.