222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับคู่มือการจัดการขยะ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

Hits: 686

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.