222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวอัตราค่าบริการห้องพิเศษรวมค่าอาหารพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Hits: 3218

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.