222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์สุจริต ภายใต้แนวคิด โรงพยาบาลใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

Hits: 527

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.