222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วย เภสัชกรหญิงเบญชญา ทวีชุมพล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและเภสัชกรหญิงชมกมล อินทณเดช เภสัชกรชำนาญการเป็นตัวแทนรับบริจาคตู้เย็นเก็บวัคซีนโควิด

Hits: 448

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.