222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้ คุณกัณนิกา ขันเล็ก พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ รับมอบแผ่นอคิลิคใส จำนวน 4 แผ่น จาก สจ.สถาพร นาคฉัตรีย์ สจ.เขตเมืองพร้อมทีมงาน

Hits: 361

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.