222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้นายแพทย์ฉัตรชัย พิริยประกอบ เป็นตัวแทนรับมอบวัสดุทางการแพทย์จากคณะตัวแทนเครือข่ายธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริจังหวัดชุมพร มูลค่ารวม 62,000 บาท

Hits: 923

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.