222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วยนายแพทย์อธิคม บัวเลิศ รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 22 กล่อง รวมมูลค่า 25,894 บาทจากคุณมานพ-คุณพิศวดี สุขประวิทย์และเพื่อนๆ ม.6/2 รุ่น 2 สอาดเผดิมวิทยา

Hits: 889

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.