222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 หัวข้อ " Impact of Covid 19 on medical practice " ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2564 ทาง Virtual meeting

Hits: 334

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.