222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรียนเชิญเเพทย์ทุกท่านร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการคิด ชีวิต และสังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์แพทย์จัดการเรียนการสอนของผู้ป่วย และบุคลากร (2P safety) ในรูปแบบ Online และ Onsite ระหว่างเดือน ธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565

Hits: 248

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.