222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

Hits: 342

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.