222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเกี่ยวกับการขออนุมัติแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๕

Hits: 212

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.