222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)

Hits: 368

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.