222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องฟอกไตแบบพิเศษ จำนวน 1 เครื่อง (E-Bidding)

Hits: 387

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.