222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกเล็ก จำนวน ๑ ชุด

Hits: 355

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.