222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๓ เครื่อง

Hits: 326

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.