222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศเกี่ยวกับผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ๒๔ port Gigabit พร้อม ๒ SFA Moudule จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Hits: 162

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.