222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจำนวน ๑๖๔ รายการ

Hits: 169

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.