222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศเกี่ยวกับสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ (Negative Pressure) หอผู้ป่วยหนักสูติกรรม

Hits: 547

2023 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.