222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อระบบ IoT ในห้องความดันลบและค่าพัฒนาระบบ Teleconference เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย จำนวน ๑ ระบบ

Hits: 351

2022 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.